Skip to main content

Kennisgeving aan recruiters en uitzendbureaus

Cargill, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ('Cargill') beschikken over een interne wervingsdienst. Zo nu en dan laat Cargill zich bij deze interne taak assisteren door uitzendkantoren, arbeidsbemiddeling en professionele recruiters ('Bureau'). Bureaus worden specifiek opgedragen NIET rechtstreeks contact op te nemen met Cargill-werknemers om kandidaten voor te stellen. Het is de taak van het wervingsteam van Cargill of ander bevoegd Cargill-personeel om ALLE kandidaten voor te stellen aan de wervingsmanagers.

Om de belangen van alle partijen veilig te stellen, zal Cargill geen CV's aannemen die niet rechtstreeks van een sollicitant komen wanneer hij/zij hier niet om heeft gevraagd. Ongevraagde CV's die naar Cargill worden gestuurd, waaronder ongevraagde CV's die naar een postadres, faxtoestel of e-mailadres van Cargill, rechtstreeks naar Cargill-werknemers of naar de CV-databank van Cargill worden gestuurd, worden beschouwd als eigendom van Cargill. Cargill zal GEEN bijdrage betalen voor een plaatsing naar aanleiding van een ongevraagd CV. Cargill zal alle sollicitanten overwegen waarvoor een Bureau een ongevraagd CV heeft ingediend, maar die kosteloos door het Bureau zijn aanbevolen.

Het Bureau moet op voorhand schriftelijke goedkeuring van de wervingsdienst van Cargill krijgen om CV's in te dienen, maar louter in combinatie met een geldige en volledig uitgevoerde dienstenovereenkomst en naar aanleiding van een specifieke vacature. Cargill zal geen vergoeding betalen aan een Bureau dat niet over een dergelijke overeenkomst beschikt.

Een overeenkomst met een Bureau is slechts geldig als deze schriftelijk is opgesteld en is ondertekend door een Cargill-vertegenwoordiger of zijn aangestelde. Andere Cargill-medewerkers zijn niet bevoegd om Cargill aan een overeenkomst te binden betreffende de plaatsing van sollicitanten door Bureaus. Bij deze verwerpt en weigert Cargill uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit hoofde van een overeenkomst die ogenschijnlijk is aanvaard op basis van negatieve toestemming, onderhandeling met een sollicitant, prestaties of andere methoden waarbij een Cargill-vertegenwoordiger geen handtekening heeft geplaatst.

Thrive